Klassenpost biedt het voortgezet onderwijs een betekenisvolle leeromgeving

Tijdens het deelnemen aan Klassenpost maken leerlingen enthousiast schrijfmeters voor een optimaal eigen schrijfresultaat. Deze praktijkgerichte taalactiviteit is speciaal ontwikkeld voor de onderbouw leerjaren. Bij aanvang van het schooljaar vormt deze boeiende lesactiviteit een unieke doorkijk in de individuele taalvaardigheid van alle leerlingen.

Bijzonder om te ervaren dat duizenden leerlingen elkaar gelijktijdig een persoonlijke brief schrijven

Klassenpost maakt een stimulerende taalrijke verbinding tussen met de hand schrijven inclusief lezen, spreken en luisteren. Jaarlijks wordt een centraal schrijfthema meegegeven. Dit aan de hand van een specifiek onderwerp dat prima aansluiting vindt bij de identiteit van leeftijdsgenoten en helpt bij het richting geven aan de onderlinge briefwisseling.

Klassenpost sluit optimaal aan op het curriculum van morgen

Met Klassenpost zijn leerlingen meer dan gemotiveerd en serieus bezig met een realistische correspondentie die echt aan iemand wordt gericht. Vanzelfsprekend is het een waardevol leeraspect om aandacht te besteden aan de goede indeling van een brief en het juist en volledig adresseren van de briefenvelop. Leerlingen ontdekken tijdens Klassenpost op een functionele manier het praktische belang van duidelijk schrijven inclusief taalvaardigheid. Een leesbaar handschrift brengt de boodschap juist over.

Klassenpost maakt een betekenisvol bruggetje tussen taalvaardigheid, burgerschap en topografie

Elke leerling wordt verbonden met een eigen schrijfmatje op een andere school. Zo komen taalvaardigheid, onderlinge interactie en topografie inspirerend bij elkaar en vergroot dit de individuele woordenschat en sociale verbondenheid. Vanzelfsprekend is het erg spannend om de ontvangen brieven van ieder zijn eigen schrijfmaatje met elkaar te bespreken.

Deelnemen
Deelnemende scholen ontvangen een kant en klare lesactiviteit met voor iedere leerling een compleet schrijfpakket inclusief een kwalitatief goede schrijfpen. De briefwisseling is overzichtelijk verdeeld over een schrijfperioden van tweemaal twee weken en is eventueel prima te combineren met de eigen lesstof.

Om mee te doen wordt een deelnametarief gevraagd. Het deelnametarief is bedoeld voor onder andere de realisatie, materialen en logistieke verwerking van Klassenpost.

Ontdek jullie eigen mogelijkheden en vraag hier vrijblijvend om meer informatie