Samenhangend - uitdagend - realistisch - betekenisvol

Pak efficiƫnt de pen op met deze taalrijke lesactiviteit voor het PO en VO. Er wordt regelmatig gesproken over uitdagend en betekenisvol onderwijs, dichtbij de belevingswereld van leerlingen zelf, realistisch en het liefst met een echt doel. Klassenpost verpakt deze waardevolle leeraspecten in een boeiende praktijkgerichte lesactiviteit die prima aansluit bij de huidige onderwijsontwikkelingen.

Basisvaardigheden

Basisvaardigheden

Schrijven is onderdeel van de basisvaardigheden. Het effectief inzetten op schrijfvaardigheid is goed voor de taalvorming en ontwikkeling van kennis en burgerschap. Met deze levendige correspondentie krijgen de vier verschillende taaldomeinen doeltreffend invulling.

Read More

Kerndoelen

Kerndoelen

In het referentiekader taal en de actualisatie van de kerndoelen met voorstellen voor het vernieuwde curriculum Nederlands, staat in de doorlopende leerlijnen omschreven wat jullie leerlingen moeten kennen en kunnen binnen dit leergebied. Klassenpost sluit naadloos aan op de inzichten voor het curriculum van morgen.

Read More

Samenhang

Samenhang

Deze onderlinge briefwisseling brengt met de hand schrijven effectief samen met lezen, spreken en luisteren. Om taalonderwijs aansprekend te maken helpt het om deze verschillende deelvaardigheden in een stimulerende samenhang aan te bieden.

Read More

Burgerschap

Burgerschap

Klassenpost heeft een interessant raakvlak met de leergebieden voor burgerschapsonderwijs en Mens en Maatschappij. Behalve op het niveau van taal, klas en school, ontwikkelen leerlingen zich tijdens Klassenpost ook op andere schaalniveaus als burger; regionaal, nationaal, Europees en zelfs mondiaal.

Read More

Klassenpost maakt elke leerling schrijf- en taalbewust

Klassenpost sluit optimaal aan bij de onderwijsdoelen van vandaag en morgen. Schrijf- en taalvaardigheid zijn voor alle leerlingen belangrijke competenties, om hun eigen talenten optimaal te ontwikkelen en deel te nemen aan de huidige en toekomstige samenleving. Het goed kunnen schrijven staat aan de basis van taalvorming, succes op school en in de maatschappij.