Samenhangend - uitdagend - realistisch - betekenisvol

Pak effectief de pen op met deze taalrijke lesactiviteit voor het PO en VO. Er wordt regelmatig gesproken over uitdagend en betekenisvol onderwijs, dichtbij de belevingswereld van leerlingen zelf, realistisch en het liefst met een echt doel. Klassenpost verpakt deze waardevolle leeraspecten in een boeiende praktijkgerichte lesactiviteit die goed past bij de huidige onderwijsontwikkelingen.

Basisvaardigheden

Basisvaardigheden

Schrijven is onderdeel van de basisvaardigheden. Het effectief inzetten op schrijfvaardigheid binnen het PO en VO is goed voor de taalvorming en ontwikkeling van kennis en burgerschap bij leerlingen. Met deze levendige correspondentie krijgen de verschillende taalvaardigheden doeltreffend invulling.

Read More

Kerndoelen

Kerndoelen

In het referentiekader taal en het voorstel voor het vernieuwde curriculum staat voor het PO en VO in de doorlopende leerlijnen omschreven wat jullie leerlingen moeten kennen en kunnen binnen het leergebied Nederlands. Klassenpost sluit naadloos aan op de inzichten van het curriculum van morgen.

Read More

Samenhang

Samenhang

Deze onderlinge briefwisseling brengt met de hand schrijven effectief samen met lezen, spreken en luisteren. Om taalonderwijs aansprekend te maken helpt het om deze verschillende deelvaardigheden in een stimulerende samenhang aan te bieden.

Read More

Burgerschap

Burgerschap

Klassenpost heeft een interessant raakvlak met de leergebieden voor burgerschapsonderwijs en Mens en Maatschappij. Behalve op het niveau van taal, klas en school ontwikkelen leerlingen zich tijdens Klassenpost ook op andere schaalniveaus als burger; regionaal, nationaal, Europees en zelfs mondiaal.

Read More

Klassenpost maakt elke leerling schrijf- en taalbewust

Klassenpost sluit optimaal aan bij de onderwijsdoelen van vandaag en morgen. Taalvaardigheid is voor alle leerlingen een belangrijke competentie om hun eigen talenten optimaal te ontwikkelen en deel te nemen aan de huidige en toekomstige samenleving. Het goed kunnen schrijven staat aan de basis van taalvorming, succes op school en in de maatschappij.