Ontdek de taalrijke lesactiviteit voor het PO, VO en MBO

Klassenpost is de grootste onderlinge correspondentie in het onderwijs. Er wordt regelmatig gesproken over uitdagend en betekenisvol onderwijs, dichtbij de belevingswereld van leerlingen zelf, realistisch en het liefst met een echt doel. Klassenpost verpakt deze waardevolle leeraspecten in een boeiende praktijkgerichte lesactiviteit.

Primair Onderwijs

Primair Onderwijs

Het breed inzetten op taalvaardigheid binnen het PO is goed voor de ontwikkeling van kennis en burgerschap bij leerlingen. Door de uitdagende opzet van Klassenpost is met de hand schrijven helemaal niet ouderwets, saai of lastig. Klassenpost werkt uitnodigend en puur vanuit het perspectief van kinderen zelf. Leerlingen worden zich praktisch bewust van het belang en het plezier van taalvaardig zijn.

Read More

Voortgezet Onderwijs

Voortgezet Onderwijs

Beleef de taalrijke wereld van Klassenpost in het VO. Klassenpost is een betekenisvolle lesactiviteit die taalvaardigheid en een sociale verbondenheid bij alle leerlingen extra stimuleert en is bovenal een fantastische ervaring. Tijdens deze inspirerende onderlinge correspondentie zijn alle leerlingen, ongeacht hun eigen taalvaardigheid, enthousiast en serieus bezig met schrijven.

Read More

Midddelbaar Beroepsonderwijs

Midddelbaar Beroepsonderwijs

Taalvaardigheid is voor alle leerlingen in het MBO een belangrijke competentie om hun eigen talenten optimaal te ontwikkelen en deel te nemen aan de huidige en toekomstige samenleving. Het goed kunnen schrijven staat aan de basis van succes op school en in de maatschappij. Leerlingen ontdekken op een originele manier dat naast de digitale wereld, goed schrijven belangrijk blijft.

Read More

Internationale scholen

Internationale scholen

Leerlingen vinden het een geweldige uitdaging om schriftelijk kennis met elkaar te maken in de Nederlandse taal. Klassenpost creëert een functionele verbinding tussen belangrijke praktische aspecten die het specifiek met de hand schrijven zo speciaal maken. In tegenstelling tot andere taalvaardigheden leren kinderen met de hand schrijven vrijwel uitsluitend op school.

Read More