Klassenpost biedt het PO een unieke taalrijke lesactiviteit

Klassenpost is een klare taalrijke en betekenisvolle lesactiviteit. De Nederlandstalige correspondentie richt zich speciaal op de (gecombineerde) lesgroepen vijf tot en met acht. Scholen kunnen zelf kiezen met welke van deze leerjaren zij willen deelnemen. Deze boeiende onderlinge briefwisseling is prima te verweven met de eigen lesstof

Tijdens het deelnemen aan Klassenpost maken leerlingen enthousiast schrijfmeters voor een optimaal eigen schrijfresultaat

Jaarlijks wordt een centraal schrijfthema meegegeven. Dit aan de hand van een specifiek onderwerp dat prima aansluiting vindt bij de identiteit van leeftijdsgenoten en helpt bij het richting geven aan de onderlinge briefwisseling. Leerlingen ontdekken tijdens Klassenpost op een functionele manier het belang van duidelijk schrijven inclusief taalvaardigheid. Een leesbaar handschrift brengt de boodschap juist over.

Bijzonder om te ervaren dat duizenden leerlingen elkaar gelijktijdig een persoonlijke brief schrijven

Het is belangrijk dat de briefenvelop volledig en juist geadresseerd wordt. Vanzelfsprekend kunnen leerlingen de brief en envelop leuk versieren. Om na elke schrijfronde de gebundelde briefenvelop op de post te doen is een leuk praktisch leermoment. De ultieme beleving is natuurlijk wanneer de grote envelop met alle brieven van de verschillende schrijfmaatjes in de klas wordt geopend.

Klassenpost sluit optimaal aan op het curriculum van morgen

Vanzelfsprekend is het erg spannend om de ontvangen brieven van ieder zijn eigen schrijfmaatje met elkaar te bespreken. Zo komen schrijven, lezen, spreken en luisteren inspirerend bij elkaar en vergroot dit de individuele woordenschat en sociale onderlinge interactie.

Deelnemen

Deelnemende scholen ontvangen een kant en klare lesactiviteit met voor iedere leerling een compleet schrijfpakket inclusief een kwalitatief goede schrijfpen. Elke leerling wordt voor een schooljaar verbonden met een eigen schrijfmatje op een andere school. De lesactiviteit is overzichtelijk verdeeld over een schrijfperioden van tweemaal twee weken en is prima te combineren met de eigen lesstof.

Om mee te doen wordt een deelnametarief gevraagd. Het deelnametarief is bedoeld voor onder andere de realisatie, materialen en logistieke verwerking van Klassenpost.

Ontdek jullie eigen mogelijkheden en vraag hier vrijblijvend om meer informatie