Klassenpost schept een unieke stimulerende dynamiek in taal en burgerschapsonderwijs

Klassenpost maakt een unieke taalrijke en sociale onderlinge verbinding door met de hand schrijven te combineren met lezen, spreken, luisteren en burgerschap inclusief topografie en postverzending. Leerlingen gaan enthousiast aan de slag met een leuke betekenisvolle lesopdracht die is gekoppeld aan een werkelijk doel. Dit alles is vormgegeven in een aansprekende onderlinge correspondentie met allerlei leeftijdgenoten in Nederland en daarbuiten.

Klassenpost geeft met de hand schrijven de gewenste betekenisvolle plaats in het onderwijs

Klassenpost bestaat uit een echte Nederlandstalige briefwisseling met leerlingen in vanzelfsprekend Nederland maar ook daarbuiten, zoals België, Frankrijk, Duitsland en de ABC eilanden, waaronder Curaçao. Leerlingen worden gedurende een schooljaar spontaan verbonden met allerlei verschillende schrijfmaatjes uit andere omgevingen en belevingswerelden. Ook het kant en klare schrijfpakket inclusief goede schrijfpen realiseert meteen bij aanvang een betrokken schrijfstimulans.

Klassenpost biedt het onderwijs een uniek moment als inkijk op de individuele taalvaardigheid

Elke leerling is erg enthousiast om vanuit zijn of haar eigen niveau en inspiratie een volwaardige brief op te stellen. Leerlingen zijn ongedwongen bezig met het schrijven van een persoonlijke brief aan een eerst nog onbekend schrijfmaatje. Zij hebben allemaal oprecht belangstelling om serieus schriftelijk kennis te gaan maken met hun eigen schrijfmaatje. Tijdens de tweede schrijfronde reageren ze gemotiveerd op de eerder ontvangen brief van hun schrijfmaatje.

Hang de landkaart maar vast op in de klas om te ontdekken waar alle schrijfmaatjes vandaan komen

Het bijzondere van Klassenpost is dat elke leerling individueel wordt verbonden met een eigen schrijfmaatje op een andere school. Hierdoor ontvangen individuele leerlingen in één klas een persoonlijke brief vanuit diverse andere scholen, plaatsen en uiteenlopende landen van allerlei verschillende schrijfmaatjes. Deze spontane uiteenlopende sociale interactie maakt het onderling corresponderen tot een extra spannende en uitdagende lesactiviteit. Er zijn jaarlijks diverse leerlingen die daarna zelfs in contact blijven met hun eigen schrijfmaatje of deze hebben bezocht, bijvoorbeeld op Curaçao.

Klassenpost sluit optimaal aan op het curriculum van morgen.