Klassenpost maakt elke leerling schrijf- en taalbewust

Klassenpost sluit optimaal aan bij de onderwijsdoelen van vandaag en morgen. Taalvaardigheid is voor alle leerlingen een belangrijke competentie om hun eigen talenten optimaal te ontwikkelen en deel te nemen aan de huidige en toekomstige samenleving. Het goed kunnen schrijven staat aan de basis van taalvorming, succes op school en in de maatschappij.