Klassenpost maakt elke leerling schrijf- en taalbewust

Klassenpost sluit optimaal aan bij de onderwijsdoelen van vandaag en morgen. Schrijf- en taalvaardigheid zijn voor alle leerlingen belangrijke competenties, om hun eigen talenten optimaal te ontwikkelen en deel te nemen aan de huidige en toekomstige samenleving. Het goed kunnen schrijven staat aan de basis van taalvorming, succes op school en in de maatschappij.