Internationale scholen

Leuk dat jullie als Internationale school interesse hebben om deel te nemen aan Klassenpost “Wie schrijft die blijft”. Tijdens de afgelopen edities hebben diverse scholen uit België, Duitsland Frankrijk en Curaçao deelgenomen aan deze boeiende correspondentie voor het Nederlands talig onderwijs. Ook deelnemende scholen uit Nederland zijn erg positief over het corresponderen met leerlingen op een

MBO

Klassenpost biedt het middelbaar beroepsonderwijs een leerzame en betekenisvolle taalactiviteit Deze boeiende onderlinge correspondentie richt zich speciaal op de onderbouw. Bij aanvang van het schooljaar vormt deze aanvullende lesactiviteit een unieke doorkijk in de individuele taalvaardigheid van nieuwe leerlingen. Klassenpost maakt een betekenisvol bruggetje tussen taalvaardigheid, burgerschap en topografie Klassenpost maakt een stimulerende taalrijke verbinding

VO

Klassenpost biedt het voortgezet onderwijs een betekenisvolle leeromgeving Tijdens het deelnemen aan Klassenpost maken leerlingen enthousiast schrijfmeters voor een optimaal eigen schrijfresultaat. Deze praktijkgerichte taalactiviteit is speciaal ontwikkeld voor de onderbouw leerjaren. Bij aanvang van het schooljaar vormt deze boeiende lesactiviteit een unieke doorkijk in de individuele taalvaardigheid van alle leerlingen. Bijzonder om te ervaren

PO

Klassenpost biedt het PO een unieke taalrijke lesactiviteit Klassenpost is een klare taalrijke en betekenisvolle lesactiviteit. De Nederlandstalige correspondentie richt zich speciaal op de (gecombineerde) lesgroepen vijf tot en met acht. Scholen kunnen zelf kiezen met welke van deze leerjaren zij willen deelnemen. Deze boeiende onderlinge briefwisseling is prima te verweven met de eigen lesstof

Introductie

Klassenpost schept een unieke stimulerende dynamiek in taal en burgerschapsonderwijs Klassenpost maakt een unieke taalrijke en sociale onderlinge verbinding door met de hand schrijven te combineren met lezen, spreken, luisteren en burgerschap inclusief topografie en postverzending. Leerlingen gaan enthousiast aan de slag met een leuke betekenisvolle lesopdracht die is gekoppeld aan een werkelijk doel. Dit

Privacy

Privacy gewaarborgd Over privacy mag wat ons betreft geen onduidelijkheid bestaan. Hoe wij met jullie persoonlijke gegevens omgaan staat in onze privacyverklaring. We bieden hiermee transparantie over welke gegevens we verzamelen en over hoe we die gebruiken. Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor de algehele uitvoering van Klassenpost van groot belang. Er wordt zorgvuldig

Aanbevelingen

Nederlandse Taalunie De Nederlandse Taalunie waardeert initiatieven zoals Klassenpost, die schrijfvaardigheid bij scholen onder de aandacht brengt. De Nederlandse Taalunie heeft eind 2015 het adviesrapport ‘Schrijfonderwijs in de schijnwerpers’ gepresenteerd. Met dat advies wil de Taalunie aanzetten geven voor versterking van het onderwijs in schrijven. Dat kan door in te zetten op effectief schrijfonderwijs. Daarvoor