Privacy

Er wordt zorgvuldig omgegaan met alle data, waaronder adresgegevens van deelnemende scholen en contactgegevens van betrokken leerkrachten en persoonsgegevens van deelnemende leerlingen. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het functioneren van de Schrijfcampagne.

Een en ander hebben we conform de nieuwe Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) inclusief de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) met de deelnemende scholen vastgelegd in een onderlinge verwerkersovereenkomst in combinatie met onze privacyverklaring en deelnamevoorwaarden.

Privacy Convenant Onderwijs
Voor het op een juiste manier verwerken van de benodigde gegevens richting de onderwijspraktijk, hebben wij ons aangesloten bij het Privacyconvenant Onderwijs.

Door dit convenant weten individuele scholen en overkoepelende stichtingen en organisaties wat we van elkaar mogen verwachten. Daartoe maken we onderling werkbare afspraken richting de onderwijspraktijk.

De PO-Raad, VO-Raad en MBO Raad hebben het convenant ondertekend namens alle aangesloten schoolbesturen. Klassenpost past deze afspraken toe in de met de deelnemende scholen vast te stellen onderlinge verwerkersovereenkomst.

Meldingen
We willen het onderling uitwisselen van verdere privégegevens door individuele leerlingen zoals (woonadres e.d.) tijdens Klassenpost zoveel mogelijk ontmoedigen. Ook het vermelden van online contactgegevens in de brief, zoals bijvoorbeeld Facebook en Instagram willen we bij voorkeur niet aanmoedigen tijdens de eerste schrijfronde.

We wijzen er verder nadrukkelijk op dat onwettig correspondentiemateriaal, zoals racistische of discriminerende teksten absoluut niet zijn toegestaan.

Met betrekking tot eventuele misstanden of calamiteiten tijdens de campagne is een centraal meldpunt ingericht.

Klassenpost is een onderlinge correspondentie waarbij het ongedwongen en spontaan contact onderhouden tussen leerlingen belangrijke uitgangswaarden zijn.