Privacy gewaarborgd

Over privacy mag wat ons betreft geen onduidelijkheid bestaan. Hoe wij met jullie persoonlijke gegevens omgaan staat in onze privacyverklaring. We bieden hiermee transparantie over welke gegevens we verzamelen en over hoe we die gebruiken. Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor de algehele uitvoering van Klassenpost van groot belang.

Er wordt zorgvuldig omgegaan met alle data, waaronder adresgegevens van deelnemende scholen en contactgegevens van betrokken leerkrachten en beperkte persoonsgegevens van deelnemende leerlingen. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het functioneren van Klassenpost.

Deze gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt, beveiligd en afgeschermd. Hierbij houden wij ons aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG). Voor het op een juiste manier verwerken van de benodigde gegevens richting de onderwijspraktijk, hebben wij ons aangesloten bij het privacy convenant onderwijs.

Privacy Convenant Onderwijs.

Door dit convenant weten individuele scholen en overkoepelende stichtingen en organisaties wat we van elkaar mogen verwachten. Daartoe maken we onderling werkbare afspraken richting de onderwijspraktijk. Klassenpost past deze afspraken toe in de met de deelnemende scholen jaarlijks vast te stellen onderlinge verwerkersovereenkomst.

Een onderlinge samenwerking met deelnemende scholen hebben we conform het privacy convenant onderwijs met de individuele scholen vastgelegd in een verwerkersovereenkomst in combinatie met onze privacyverklaring. De PO-Raad, VO-Raad en MBO Raad hebben het convenant ondertekend namens alle aangesloten schoolbesturen.