MBO

Word ook ons schrijfmaatje!

Klassenpost biedt het middelbaar beroepsonderwijs een leerzame en betekenisvolle taalactiviteit. De boeiende schrijfcampagne richt zich op alle leerjaren. Scholen kunnen zelf kiezen met welke leerjaren zij willen deelnemen. Bij aanvang van ieder nieuw schooljaar vormt deze aanvullende lesactiviteit een spontane momentopname als onafhankelijke doorkijk in de individuele taalvaardigheid. Met Klassenpost zijn leerlingen meer dan enthousiast en serieus bezig met een echte realistische schrijfopdracht.

Klassenpost is meer dan schrijven

Taalvaardigheid

Klassenpost maakt een stimulerende taalrijke verbinding tussen met de hand schrijven inclusief lezen, spreken en luisteren. Combineer bijvoorbeeld klassikaal een mondeling moment over het vooraf aangegeven centrale schrijfthema, of bespreek in groepjes elkaars opgestelde (klad-) brieven die ze eerst van elkaar kunnen doorlezen. Vanzelfsprekend is het erg spannend om de ontvangen brieven van ieder zijn eigen schrijfmaatje met elkaar te delen. Zo komen schrijven, lezen, spreken en luisteren inspirerend bij elkaar en vergroot dit de individuele woordenschat.

Schrijfvaardigheid

Het bevorderen van een juiste schrijfbeweging is erg belangrijk. Leerlingen ontdekken tijdens Klassenpost op een functionele manier het belang van duidelijk schrijven. Een leesbaar handschrift brengt de boodschap juist over. Daarbij is het natuurlijk erg belangrijk dat de briefenvelop duidelijk en juist geadresseerd wordt. Extra leuk is het om te ontdekken dat iedere leerling een geheel eigen schrijfstijl heeft. Het persoonlijk handschrift wordt zelfs gebruikt om te verbinden aan je eigen identiteit en emotie. Tijdens het deelnemen aan Klassenpost maken leerlingen enthousiast schrijfmeters voor een optimaal eigen schrijfresultaat.

Topografie

Hang de landkaarten op vanuit welke landen en plaatsen de brieven van alle verschillende schrijfmaatjes afkomstig zijn. Dit topografische aspect maakt het deelnemen nog eens extra uitdagend. Het is natuurlijk erg spannend om te ontdekken hoeveel kilometer de brief moet reizen om uiteindelijk bij het eigen schrijfmaatje terecht te komen. Woont het schrijfmaatje op een eiland of bijvoorbeeld in een klein dorp of in een mooie stad.

Burgerschap

Gelijkwaardig samenleven moet je leren mede door het ontdekken en respecteren van elkaars diversiteit. De school is een kleine gemeenschap met verschillende achtergronden en staat daarmee midden in de maatschappij. Door met elkaar de eigen geschreven brieven te bespreken ontstaat een boeiende wisselwerking van uiteenlopende interesses. Dit wordt extra versterkt wanneer ook de brieven van alle verschillende schrijfmaatjes onderling worden besproken. Deze brieven komen immers vanuit allerlei andere scholen, plaatsen en zelfs landen. Deze sociale onderlinge interactie schept een inspirerende dynamiek rondom verschillende  leefomgevingen, belevingswerelden en maatschappelijke diversiteit.

Complementair

Het jaarlijks af te gegeven centrale schrijfthema kan apart worden opgepakt als speciale lesactiviteit. Ook de postverzending kan als project worden toegepast. Daarbij is het juist adresseren van de envelop erg belangrijk. Vanzelfsprekend is het interessant om een les te besteden aan de juiste indeling van een brief.  

Deelnemen MBO       

Stap ook in de Taalrijke wereld van Klassenpost “Wie schrijft die blijft”