Klassenpost biedt het middelbaar beroepsonderwijs een leerzame en betekenisvolle taalactiviteit

Deze boeiende onderlinge correspondentie richt zich speciaal op de onderbouw. Bij aanvang van het schooljaar vormt deze aanvullende lesactiviteit een unieke doorkijk in de individuele taalvaardigheid van nieuwe leerlingen.

Klassenpost maakt een betekenisvol bruggetje tussen taalvaardigheid, burgerschap en topografie

Klassenpost maakt een stimulerende taalrijke verbinding tussen met de hand schrijven inclusief lezen, spreken en luisteren en vergroot dit de individuele woordenschat. Met Klassenpost zijn leerlingen meer dan gemotiveerd en serieus bezig met een realistische correspondentie die echt aan iemand anders wordt gericht. Ook topografie en de logistiek rondom postverzending kunnen hierbij als lesonderdeel eenvoudig praktijkgericht worden opgepakt.

Klassenpost sluit optimaal aan op het curriculum van morgen

Elke leerling wordt verbonden met een eigen schrijfmatje op een andere school. Tijdens het deelnemen aan Klassenpost maken leerlingen enthousiast schrijfmeters voor een optimaal eigen schrijfresultaat. Leerlingen ontdekken tijdens Klassenpost op een functionele manier het belang van duidelijk schrijven. Een leesbaar handschrift brengt de boodschap juist over en het is erg belangrijk dat de briefenvelop duidelijk en juist geadresseerd wordt.

Bijzonder om te ervaren dat duizenden leerlingen elkaar gelijktijdig een persoonlijke brief schrijven
Jaarlijks wordt een centraal schrijfthema meegegeven. Dit aan de hand van een onderwerp dat prima aansluiting vindt bij de identiteit van leeftijdsgenoten en helpt bij het richting geven aan de onderlinge briefwisseling. Vanzelfsprekend is het erg spannend om de ontvangen brieven van ieder zijn eigen schrijfmaatje met elkaar te bespreken.

Deelnemen

Deelnemende scholen ontvangen een kant en klare lesactiviteit met voor iedere leerling een compleet schrijfpakket inclusief een kwalitatief goede schrijfpen. De lesactiviteit is overzichtelijk verdeeld over een schrijfperiode van tweemaal twee weken en is eventueel prima te combineren met de eigen lesstof. Vanzelfsprekend is de opzet naar eigen wens uit te breiden en prima als apart project in te zetten, bijvoorbeeld aan de hand van het centrale schrijfthema.

Om mee te doen wordt een deelnametarief gevraagd. Het deelnametarief is bedoeld voor onder andere de realisatie, materialen en logistieke verwerking van Klassenpost.

Ontdek jullie eigen mogelijkheden en vraag hier vrijblijvend om meer informatie