Introductie

Klassenpost is de grootste onderlinge correspondentie tussen leerlingen in het Nederlandstalig onderwijs. De schrijfcampagne is specifiek voor leerlingen uit groep vijf tot en met acht in het basisonderwijs (PO) en voor alle leerjaren in het voortgezet onderwijs (VO) en het gehele middelbaar beroepsonderwijs (MBO).

Tijdens deze boeiende lesactiviteit richten leerlingen een echte persoonlijk met de hand geschreven brief aan een eigen schrijfmaatje op een andere school. Later gaan zij deze brief ook schriftelijk aan elkaar beantwoorden. Klassenpost geeft schrijven met de hand door een praktische aanpak, een functionele plek binnen het onderwijs.

NIEUW:  Met ingang van het schooljaar 2019/2020 is er vooruitlopend op het schrijven van de brief een  introductieronde. Leerlingen gaan eerst een formulier invullen om zichzelf voor te stellen aan het eigen schrijfmaatje op een andere school. Hierdoor ontstaat meteen vanaf de eerste briefwisseling een nog meer betrokken onderlinge correspondentie

De kant-en-klare campagne brengt al het goede van met de hand schrijven betekenisvol samen in een leuke aanvullende lesactiviteit. Klassenpost combineert doeltreffend schrijven, lezen, spreken en luisteren met een sociale onderlinge interactie, burgerschap en topografie.

Uit ervaring blijkt dat leerlingen erg enthousiast en gemotiveerd bezig zijn met het schrijven van hun eigen brief. Daarbij hebben ze oprecht belangstelling in de persoonlijke brief die ze ontvangen van hun schrijfmaatje. Kinderen hebben erg veel plezier in het realistisch bezig zijn met schrijven en ervaren het belang van taalvaardigheid.

Naar campagne 

Beleef de taalrijke wereld van Klassenpost “Wie schrijft die blijft”