Ervaringen VO

Dit schooljaar hebben onze acht brugklassen van havo en vwo meegedaan met het project Klassenpost. Hiervoor moesten onze leerlingen een brief over het thema muziek schrijven aan een leerling van een andere school. Wij hebben hier een lessenserie omheen gemaakt met spelling- en schrijflessen en de leerlingen hebben zelf bedacht aan welke criteria hun epistel moest voldoen. Aan de hand van die afspraken konden ze elkaars kladbrieven beoordelen. De brieven die uiteindelijk werden opgestuurd, werden niet voor een cijfer geschreven, maar waren ‘slechts’ oefenmateriaal en toch hebben de meeste leerlingen ontzettend hun best gedaan, want een onbekende zou hun schrijfwerk gaan lezen. Hoe betekenisvol wil je het hebben?

Helaas hadden we nogal wat zieken in de schrijfweek, dus het duurde even voor alle brieven de deur uit waren en toen begon het wachten, aangezien wij zelf ook post zouden ontvangen. Het was heel mooi om te zien hoe blij de meeste leerlingen daarmee waren. Het was net of de docenten cadeautjes uitdeelden in plaats van handgeschreven brieven.

Klassenpost is een project dat je heel simpel kunt implementeren in je lesprogramma en zo groot kunt maken als je zelf wilt. Het is bij ons op school door zowel leerlingen als docenten heel goed ontvangen. Dat komt niet in de laatste plaats omdat het perfect georganiseerd was. Wij doen volgend jaar zeker weer mee!

Tineke Dekkers; RSG Broklede Breukelen

Klassenpost is een leuke, laagdrempelige en leerzame schrijfopdracht voor onze leerlingen geweest. De leerlingen hebben hard hun best gedaan op de brieven, omdat zij wisten dat de brieven ook echt gelezen zouden worden. Het spannendste moment was natuurlijk het ontvangen van de brieven! Het was leuk om te zien dat onze leerlingen brieven ontvingen van leerlingen vanuit verschillende delen van het land (en zelfs buitenland). Zo zagen zij dat de belevingswereld van andere kinderen verschilt van die van hen.

Romy Westerhout; Carre College Rotterdam

Kinderen appen en instagrammen er op los, maar wie schrijft er nog een brief met een bijbehorende envelop? Hoe moet dat?
Alle onze leerlingen in de brugklas van het vmbo zijn druk bezig geweest met Klassenpost. Het waardevolle hiervan is dat de door de kinderen geschreven brief daadwerkelijk wordt verstuurd naar een leerling op een andere school. In iedere klas ontvingen leerlingen daardoor persoonlijke brieven retour vanuit allerlei andere gelijkwaardige opleidingen.

Hierdoor was er ook een topografisch aspect. In de klas hebben we  landenkaarten van Nederland, Duitsland, België en Curaçao opgehangen waarop aangegeven werd waar een brief naar gestuurd was.

Leuke opmerkingen van de leerlingen:

“Nu weet ik tenminste ook waar Stein ligt!”

“Wel ver voor de postbode.. helemaal naar Willemstad…”

“Welke envelop? Deze? Dat past toch niet!?”

“Ik hoop dat we penvrienden worden!”

Gerty Kroef; Metameer Stevensbeek

Dit jaar hebben wij op Groenewald met een aantal brugklassen voor het eerst deelgenomen aan het project ‘Klassenpost’. Het was geweldig om te zien hoe fanatiek de leerlingen aan de slag gingen met hun brief, bestemd voor een onbekende medeleerling. Ze vonden het belangrijk dat de spelling klopte, en ze schreven met hun mooiste handschrift. Extra leuk was dat hun schrijfmaatje dezelfde voornaam had, of een naam die erop leek. Een leuke openingszin was daardoor snel bedacht! Bijzonder was dat een enkele leerling een brief mocht schrijven naar een leeftijdsgenootje in het buitenland. Zo schreef onze Jard een brief naar Jared in Curaçao! En een paar weken later kwam er post terug, een moment waar alle leerlingen ongeduldig naar uit hadden gekeken!

Michèle Pommé; Scholengemeenschap Groenewald Stein

Durendael doet dit jaar voor het eerst mee aan het project klassenpost. Eerstejaars leerlingen uit Nederland, België en Curaçao sturen elkaar handgeschreven brieven. In november gingen de brieven van de Durendaelers op de post en vandaag kregen ze allemaal antwoord. Het thema van het project is ‘muziek’, want daarover weten alle leerlingen wel iets te schrijven.

Onze leerlingen vinden Klassenpost een goed project. Een brief is echt persoonlijk, hij is speciaal voor jou geschreven en het is een leuke manier om nieuwe kinderen te leren kennen.

‘Ik zag allemaal blije gezichten,’ antwoordt Monique Gerrits op de vraag hoe de brieven vandaag in de klas ontvangen zijn. Monique geeft Nederlands in de brugklas. ‘ ‘Leerlingen schrijven tegenwoordig bijna geen brieven meer en juist daarom is een project als dit extra speciaal. Alleen al het adresseren van de envelop is voor veel leerlingen een nieuwe ervaring. Bovendien is het schrijven van een brief goed te combineren met de theorie van het vak Nederlands: Hoe deel je een brief in? Waar schrijf je de datum? Welke aanhef gebruik je? Wat mij betreft gaan we dit volgend jaar weer doen.’

Monique Gerrits; 2College Durendael Oisterwijk