Campagne

Tijdens Klassenpost richten leerlingen een echte door henzelf met de hand geschreven brief aan een medeleerling van een andere school. Leerlingen worden met elkaar verbonden op basis van opleiding, plaats, schoolnaam, leerjaar en lesniveau. Kinderen uit eenzelfde klas sturen zodoende brieven aan allerlei leerlingen op diverse andere scholen. In iedere klas ontvangen kinderen daardoor persoonlijke brieven terug van verschillende andere scholen.

Leerlingen ontvangen een gerichte (actuele) schrijfopdracht. Het uitgangspunt voor de schrijfopdracht sluit naadloos aan bij onderwerpen die kinderen direct aangaan en inspireren. Door deze laagdrempelige aanpak zijn leerlingen serieus geïnteresseerd en meer dan enthousiast in het schrijven van een brief. Daarbij hebben ze ook oprecht belangstelling in de brief die ze gaan ontvangen van leeftijdsgenoten van een andere school. Klassenpost staat zo optimaal middenin de belevingswereld van kinderen zelf.