Introductie

Jaarlijks brengt Klassenpost al het goede van met de hand schrijven samen tijdens een bijzonder taalrijke lesactiviteit. Deze boeiende taalcampagne combineert schrijven, lezen, spreken, luisteren en een onderlinge sociale interactie doeltreffend tijdens een echte correspondentie.

Klassenpost geeft schrijven met de hand door een bijzondere praktische aanpak, een aansprekende functionele plek binnen het taalonderwijs op school.

Klassenpost is eenvoudig in te zetten als aanvullende lesactiviteit. De campagneperiode van een week maakt het eenvoudig om een eigen schrijfmoment te bepalen. Klassenpost is ook een erg leuke lesactiviteit als eigen stageproject voor klassenassistenten en studenten van de PABO en lerarenopleiding.