Introductie

Klassenpost is de grootste schrijfcampagne tussen kinderen uit groep vijf tot en met acht in het basisonderwijs (PO) en een campagne tussen leerlingen uit de onderbouw leerjaren van het voortgezet onderwijs (VO). In het schooljaar 2018/2019 start er ook een campagne voor het middelbaar beroepsonderwijs (MBO).

Tijdens deze aanvullende lesactiviteit richten leerlingen een echte persoonlijk met de hand geschreven brief aan een eigen schrijfmaatje op een andere school. Later gaan zij deze brief ook schriftelijk aan elkaar beantwoorden.

Klassenpost geeft schrijven met de hand door een praktische aanpak, een zinvolle plek binnen het onderwijs. De campagne brengt al het goede van met de hand schrijven functioneel samen. Klassenpost combineert doeltreffend schrijven, lezen, spreken en luisteren met een sociale onderlinge interactie.

Uit onze ervaring blijkt dat leerlingen erg enthousiast en gemotiveerd bezig zijn met het schrijven van een brief. Daarbij hebben ze oprecht belangstelling in de persoonlijke brief die ze ontvangen van hun schrijfmaatje. Kinderen hebben erg veel plezier in het realistisch bezig zijn met schrijven en ervaren het belang van taalvaardigheid.

Klassenpost is ook een erg leuke lesactiviteit als stageproject voor klassenassistenten en studenten van de PABO en lerarenopleiding.